TurystykaLokalna.pl - Portal Turystyczny - News: Wielokulturowe Gniezno: Prawodawstwo pruskie względem Żydów gnieźnieńskich w XIX w. (cz. 1)