TurystykaLokalna.pl - Portal Turystyczny - News: „Poprzez moje książki chcę przywrócić pamięć zarówno tym wielkim postaciom, jak i tym bezimiennym”