TurystykaLokalna.pl - Portal Turystyczny - News: O słowiańskich korzeniach we franciszkańskiej bibliotece