Remont kościoła oo. Franciszkanów
Dodane przez admin dnia Czerwiec 30 2015 22:00:00
Trwa remont kościoła franciszkanów w Gnieźnie. Do 15 maja 2015 z użytku liturgicznego wyłączona była nawa główna. Teraz jest już użytkowana na liturgię, choć trwają jeszcze niektóre prace - przy zakończeniu konserwacji dwóch ołtarzy bocznych, rozmieszczeniu obrazów, dokończeniu balustrady chóru organowego i montażu metalowych drzwi do krypty. W oratorium bł. Jolenty prace rozpoczęły się 18 maja 2015.
Treść rozszerzona
To największy remont od dziesięcioleci. Prace prowadzone są na zewnątrz i wewnątrz kościoła. Wymieniono już dach na świątyni i klasztorze, osuszono fundamenty i poddano renowacji witraże. Wewnątrz nawy głównej ze ścian i sklepienia skuto stare tynki, a pod nowo ułożoną posadzką położona została nowa instalacja grzewcza. Wymieniono też całą instalację elektryczną oraz system bezpieczeństwa i monitoringu, a także nagłośnienie. Renowacji poddane zostały także ołtarze – główny i boczne w transepcie kościoła - wcześniej wykonano renowację ołtarza w kaplicy św. Maksymiliana. Ponadto obrazy, stacje Drogi Krzyżowej, stalle, konfesjonały, zacheuszki, ambona i ławki. Umieszczony w ołtarzu głównym łaskami słynący obraz Matki Bożej Pocieszenia Pani Gniezna przeniesiony został na czas trwania prac do klasztornej kaplicy. Odnawiana jest również zakrystia. Równolegle z remontem prowadzone są prace archeologiczne, które odsłoniły wejście do krypty grobowej przeznaczonej na pochówek fundatorów kościoła – księcia Bolesława Pobożnego i jego żony bł. Jolenty. Wejście to odpowiednio zabezpieczono i są wykonywane metalowe drzwi wejściowe w posadzce z transkrypcją. Będzie więc możliwość wejścia do krypy od wnętrza kościoła.

Zakończono główny zakres prac remontowych w nawie głównej, a prace przy detalach wykończeniowych w nawie głównej będą trwały jeszcze około miesiąca, choć już jest tam sprawowana liturgia. Remont kaplicy (oratorium) bł. Jolenty, ma potrwać do listopada tego roku. Realizacja powyższych inwestycji możliwe jest dzięki dotacjom zewnętrznym (MKiDN w Warszawie, dotacje z Miasta Gniezna, Urzędu Marszałkowskiego - także fundusze unijne i WWKZ w Poznaniu oraz Kurii Prowincjalnej oo. Franciszkanów z siedzibą w Gdańsku) oraz ofiarności parafian i sympatyków kościoła oraz klasztoru franciszkańskiego w Gnieźnie.

Obecny zakres prac realizowany jest w ramach środków unijnych WRPO na lata 2007-13, jako projekt kluczowy.

W ramach tych samych działań unijnych - osobny projekt - zrealizowano wcześniej nowatorski pomysł wykonania biblioteki ogólnodostępnej w zachowanej najstarszej części kościoła - na tzw. Syjonie za ołtarzem głównym.

Wszystkie te prace remontowe i konserwatorskie mogły i mogą być wykonane dzięki ogromnej życzliwości wielu ludzi i podmiotów. Szczególne podziękowanie włodarze parafii kierują pod adresem posła Pawła Arndta, dla którego zawsze ten obiekt był ważny jako dziedzictwo kulturowe i religijne oraz Zarządu Samorządu Województwa Wielkopolskiego na czele z Marszałkiem Markiem Woźniakiem na czele.

Prace remontowe franciszkańskiego kościoła wesprzeć można wpłacając datek: Konto bankowe: Klasztor Franciszkanów Bank Pekao BP SA 06 1240 3246 1111 0010 2019 4298.

Kalendarium prac remontowych w skrócie:
2005: Wykonanie dokumentacji projektowej - część I

2006: Wykonanie dokumentacji projektowej - część II

2007: Remont dachu, wymiana rynien, rur spustowych, koszy zlewiskowych i opierzeń blacharskich oraz remont sygnaturki

2008: Remont dachów w tym więźby dachowej na dachu klasztornym

2009: Remont dachów klasztornych - kontynuacja

2012: Renowacja i remont 3 okien witrażowych z prezbiterium kościoła; dokumentacja projektowa; konserwacja ołtarza bocznego św. Maksymiliana

2013: 1. renowacja i remont okien witrażowych - kontynuacja
2. konserwacja ołtarza bocznego św. Maksymiliana - etap końcowy
3. renowacja ołtarza głównego - I etap
4. osuszenie całego zabytkowego zespołu (kościół i klasztor)
5. adaptacja części prezbiterium na bibliotekę.

2014: 1. remont elewacji kościoła od str. południowej
2. dokumentacja konserwatorsko-budowlano-instalacyjna wnętrza kościoła i zakrystii
3. restauracja wnętrza całego kościoła wraz z zakrystiami

2015: 1. restauracja wnętrza całego kościoła wraz z zakrystiami - kontynuacja prac
2. remont elewacji kościoła od str. zachodniej bez ceglanej wieży.

(m/n)

Na ten temat:
Kościół Ojców Franciszkanów z dnia na dzień pięknieje