Gmina Kiszkowo - gminą przyjazną rowerzystom!
Dodane przez admin dnia Wrzesień 27 2015 21:00:00
Na VI Międzynarodowych Targach Bike-Expo w Kielcach, miało miejsce podsumowanie IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Gmina Przyjazna Rowerzystom 2015 r.” W kategorii: Gminy wiejskie i miejsko-wiejskie od 10 000 do 25 000 mieszkańców, Certyfikat otrzymała Gmina Czerwonak, natomiast w kategorii Gminy miejskie i wiejskie od 4000 do 10 000 mieszkańców Gmina Kiszkowo. Obie gminy nalezą do Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka i w ich imieniu nagrodę odebrał Arkadiusz Bednarek! Gratulujemy!
Treść rozszerzona
Podczas swych obrad jury składzie: Ministerstwo Sportu i Turystyki – Paulina Kabańska, Polska Organizacja Turystyczna – Marek Tobiasz, Związek Powiatów Polskich – Rudolf Borusiewicz, Komisja Turystyki Kolarskiej ZG PTTK-Waldemar Wieczorkowski oraz Koordynator Konkursu (PTTK) – Jolanta Śledzińska, podjęło decyzję i nagrodziło m.in. 2 gminy z Wielkopolski. W kategorii: Gminy wiejskie i miejsko-wiejskie od 10 000 do 25 000 mieszkańców, Certyfikat otrzymała Gmina Czerwonak, natomiast w kategorii Gminy miejskie i wiejskie od 4000 do 10 000 mieszkańców Gmina Kiszkowo. Obie gminy nalezą do Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka i w ich imieniu nagrodę odebrał Arkadiusz Bednarek.

Jury zwróciło uwagę na wysoki poziom gmin zgłoszonych do konkursu. Wiele zgłoszeń przygotowanych bardzo rzetelnie, z bogatą dokumentacją zdjęciowo-filmową, wykazami szlaków rowerowych i ścieżek rowerowych. Podniesiono, iż powstają coraz ciekawsze inicjatywy adresowane do mieszkańców i turystów. Zwracano uwagę na dostarczone materiały promocyjne, w tym mapy rowerowe, aplikacje mobilne, atlasy rowerowe i inne.

- Warto podkreślić, że w 2014 roku na terenie Gminy Kiszkowo, powstała droga rowerowa o długości 3,2 km, ułatwiająca przemieszczanie się między Rybnem Wielkim i Kiszkowem - największymi miejscowościami na terenie gminy. Kwota środków z budżetu gminy przekazanych na tę inwestycję to 500 tys. zł - mówi Tadeusz Bąkowski, wójt gminy Kiszkowo. - W ramach działań długofalowych, utworzono 3 szlaki rowerowe, o łącznej długości ponad 70 km. Z budżetu gminy przekazano na ten cel: 70 428,90 zł. Dzięki czemu postawiono: 3 drewniane wiaty parkingowe, 14 tablic informacyjnych na szlaku, 120 tablic informacyjno-kierunkowych oraz wydano informator turystyczny po Gminie Kiszkowo w ilości 2000 egzemplarzy - dodaje.

Ponadto na przestrzeni: wrzesień 2014 - wrzesień 2015 Gmina Kiszkowo zorganizowała: 10 września 2014 – otwarcie ścieżki rowerowej – ok. 50 osób; 12 października – otwarcie szlaku rowerowego – ok. 120 osób; 11 listopada 2014 – Rajd Niepodległościowy – ok. 120 -150 osób; 2 maja 2015 – Rajd z okazji Dnia Flagi Rzeczpospolitej Polskiej – ok. 150 osób; 17 maja 2015 – rajd turystyczny – około 50 osób; 20 września 2015 – IX Cysterski Rajd Rowerowy - z Gminy Kiszkowo, która była współorganizatorem rajdu, udział wzięło ponad 100 osób (na rowerach i z kijkami nordic walking).

Działania podjęte w ramach działania Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka
W 2015 roku, Związek podjął się opracowania koncepcji systemu dróg dla rowerzystów, która ma doprowadzić do powstania spójnej sieci rowerowej (182,68 km dróg rowerowych) oraz zwiększeniu udziału ruchu rowerowego w codziennych podróżach mieszkańców gmin. Koncepcję przygotowało Centrum Badań Metropolitalnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, które jest autorem m.in. opracowania na temat sieci dróg rowerowych na terenie aglomeracji poznańskiej.

(Inf. prasowa/A. Frąckowiak)