„Rodzina Grabskich – praca organiczna na ziemi gnieźnieńskiej”
Dodane przez admin dnia Listopad 27 2012 18:00:00
W imieniu organizatorów tegorocznych obchodów wybuchu Powstania Wielkopolskiego w Gnieźnie czyli Stowarzyszeń Wiara Lecha, Organizacji Turystycznej "Szlak Piastowski" oraz Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego, zapraszamy do Miejskiego Ośrodka Kultury, 3 grudnia 2012 r. o godzinie 18.00 na ciekawy wykład będący elementem gnieźnieńskich obchodów 94 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Wykład pt. „Rodzina Grabskich – praca organiczna na ziemi gnieźnieńskiej”, wygłosi Marek Błaszczyk.
Treść rozszerzona
Rodzina Grabskich a zwłaszcza Edward Grabski nie jest postacią anonimową na naszych ziemiach. Urodził się 8 lipca 1883 roku w Kruszy Podlotowej pod Inowrocławiem, której Grabscy byli właścicielami. Edward Zenon Grabski to przede wszystkim ziemianin, przemysłowiec, rotmistrz kawalerii Wojska Polskiego oraz szambelan papieża Piusa XI. Oprócz tego że walczył w Powstaniu Wielkopolskim za własne pieniądze wyposażył szwadron kawalerii w Gnieźnie. Grabscy oprócz tego że byli właścicielami majątku w Bieganowie a Edward założył tam Kółko Rolnicze, zarządzali i kierowali także gnieźnieńską cukrownią oraz garbarnią.

Na naszych ziemiach Edward Grabski znany był także z szeroko zakrojonej działalności społecznej. Przed 1939 rokiem był prezesem, wiceprezesem i członkiem kilkunastu towarzystw, związków, kół, rad nadzorczych i innych organizacji. W 1920 roku z jego inicjatywy powołano we Wrześni Bank Kupiecko-Przemysłowy, którego był pierwszym prezesem. Pełnił również funkcję kuratora Szkoły Rolniczej we Wrześni oraz zasiadał w Komisji Szkolnictwa Rolniczego Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Prowadził również szeroką działalność charytatywną, która polegała m.in. na finansowaniu z własnych środków różnorodnych przedsięwzięć. Wraz z żona dwukrotnie fundował sztandary dla 17 Pułku Ułanów a w latach wielkiego kryzysu wspomagał finansowo kawalerzystów-rezerwistów, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej. Wydatnie wspierał także Kościół katolicki, m.in. finansował renowację katedry gnieźnieńskiej.

Edward Grabski w Gnieźnie doczekał się także swojej ulicy (ulica która prowadziła do dawnej cukrowni, prostopadła do ul. Wrzesińskiej) oraz tablicy pamiątkowej na budynku dawnej dyrekcji cukrowni. Bez wątpienia była to wielce zasłużona postać dla naszej historii o której warto pamiętać – dlatego serdecznie zapraszamy na wykład Marka Błaszczyka, 3 grudnia do Miejskiego Ośrodka Kultury w Gnieźnie o godzinie 18.00.

Mateusz Wrzesiński