Noc Kościołów Drewnianych w Sławnie
Dodane przez admin dnia Maj 19 2014 11:00:00
„16 maja 2014 r. gdy słońce chyliło się już ku zachodowi, a star zegar w kościele wybił godzinę dwudziestą, rozpoczęła się kolejna niezwykła noc…” – tak można powiedzieć o czwartej muzycznej nocy na Szlaku Kościołów Drewnianych wokół Puszczy Zielonka. Była to nietypowa impreza kulturalna, która wykraczała poza ramy zwykłego koncertu. Była to noc w czasie której w niepowtarzalny sposób mogliśmy się pomodlić słuchając i śpiewając piosenki religijne. Noc Kościołów to nie tylko koncerty, ale też same, ponad 200 letnie, drewniane świątynie nadające niepowtarzalny klimat temu przedsięwzięciu, które po raz pierwszy w swej historii będą w ten sposób głosić słowo Pana....
Treść rozszerzona
Trzy poprzednie edycje Nocy Kościołów Drewnianych, cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, przechodząc tym samym oczekiwania organizatorów. Koncerty muzyki chrześcijańskiej, pokazy filmu promującego Szlak Kościołów Drewnianych oraz historia kościołów opowiedziana przez regionalistów-pasjonatów przyciągnęły tłumy wielbicieli tego rodzaju turystyki kulturowej.

W tym roku swoje bramy dla pielgrzymów otworzyły kościoły w Skokach, Sławnie i Węglewie. Rozpoczęcie Nocy Kościołów Drewnianych obwieściły dzwony, które we wszystkich trzech kościołach zabrzmiały o godz. 17.00. Następnie o godz. 18.00 odbył się koncert zespołu JRM w kościele św. Mikołaja Biskupa w Skokach; godz. 20.00 – koncert Grzegorza Kloca w kościele parafialnym pw. św. Mikołaja w Sławnie, a o godz. godz. 22.00 – koncert Moniki Kuszyńskiej w kościele św. Katarzyny w Węglewie.

Noc Kościołów Drewnianych w Sławnie rozpoczęła na cmentarzu parafialnym się o godzinie 19.00. To właśnie tam, na hipotetycznym grodzisku, mieści się jeden z dwunastu drewnianych kościółków, należących do Szlaku Drewnianych Kościołów wokół puszczy Zielonka.

O historii kaplicy
Paweł Robakowski, miejscowy nauczyciel historii ze Szkoły Podstawowej, oprowadził zwiedzających po kaplicy cmentarnej p.w. św. Rozalii. Kaplica została ufundowana w 1783 roku przez ówczesnego proboszcza księdza Józef Ignacy Sztoltmana, którego ciało spoczywa w krypcie pod ołtarzem głównym. Legenda głosi, że w pobliżu wzgórza miejscowemu pastuszkowi ukazała się św. Rozalia, co skłoniła księdza do wybudowania w tym miejscu kościółka.Świątynia ma konstrukcję zrębową, oszalowaną. Orientowana. Jednonawowa z węższym, zamkniętym trójbocznie prezbiterium. Po zachodniej stronie nawy wieża konstrukcji słupowej, z kruchtą w przyziemiu i dwoma składzikami po bokach. Pod nawą znajduje się krypta grobowa ostatnich właścicieli wsi, Chełmickich. Dach pokryty jest gontem. Nad wieżą hełm cebulasty również kryty gontami. Wewnątrz strop o równej wysokości w nawie i prezbiterium, ozdobiony dekoracyjnymi listwami z malowanym ornamentem. W zwieńczeniu ścian malowane girlandy oraz ornament geometryczno-roślinny. W ołtarzu głównym z ok. 1785 r. znajduje się współczesny obraz św. Rozalii. W ołtarzach bocznych natomiast figury Matki Boskiej i św. Teresy. Na belce tęczowej rzeźba św. Barbary z krzyżem oraz putta z klepsydrą i czaszką.

O Nocy Kościołów Drewnianych
Po zwiedzaniu kaplicy, wszyscy udali się do kościoła parafialnego p.w. św. Mikołaja. Anna Frąckowiak, prowadząca imprezę powitała przybyłych gości oraz przybliżyła historię powstania Szlaku Kościołów Drewnianych który powstał w 2008 roku z inicjatywy Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka w którego skład wchodzą gminy: Kiszkowo, Skoki, Murowana Goślina, Czerwonak, Swarzędz i Pobiedziska. Została również przybliżona sama idea koncertów Nocy Kościołów Drewnianych nawiązująca do Nocy Muzeów.

Następnie przybyłych gości powitał Tadeusz Bąkowski, wójt gminy Kiszkowo i przedstawił ideę powstania Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka, który powstał w 1998 roku, i którego głównym celem, było przeprowadzenie kompleksowej kanalizacji miejscowości, wchodzących w skład gmin.

Nawiązał także do całego szlaku i zabytków drewnianej architektury. Kiedyś drewniane kościoły były budowane w ubogich parafiach i były raczej odzwierciedleniem biedy i niedostatku a obecnie po kilkuset latach stały zabytkowymi perełkami architektury oraz symbolami lokalnego dziedzictwa historycznego i kulturowego, którego my wszyscy staliśmy się spadkobiercami i powinniśmy wspólnie o niego dbać.

„Potentat drewnianej architektury”
Po wójcie, głos zabrał Przewodniczący Związku, Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Gośliny, Tomasz Łęcki. Wyraził zadowolenie, że koncerty organizowane w ramach Nocy Kościołów Drewnianych cieszą się taką popularnością i zapewnił, że w następnych latach będą one organizowane również w gminie Kiszkowo. Gmina Kiszkowo jest bowiem „potentatem drewnianej architektury”. Na jej terenie bowiem, znajdują się 4, spośród 12 kościółków, należących do 6 gmin.

O historii Sławna
Bartosz Krąkowski przedstawił historię Sławna, parafii i dwóch kościołów: parafialnego p.w. św. Mikołaja, w którym właśnie odbył się koncert oraz kaplicy cmentarnej p.w. św. Rozalii. Zwrócił uwagę na długą i bogatą historię miejscowości. Z przeprowadzonych badań archeologicznych wynika, iż osada zamieszkana była ok. 3700 lat p.n.e. Długa historia miejscowości i osadnictwo na jej terenie związane jest zapewne z jej położeniem – niedaleko jeziora Lednica – kolebki polskiej państwowości oraz jezior Sławno i Głębokie, a więc zbiorników wodnych. Nazwa miejscowości pochodzi od nazwy jeziora. Slave – oznaczało niegdyś mokry, wilgotny teren. Sławno początkowo było własnością arcybiskupstwa gnieźnieńskiego. W 1365 roku wieś lokował na prawie magdeburskim arcybiskup Skotnicki. Było tu wówczas 10 łanów osiadłych, 11 półłanków i 3 zagrodnicze. Po 1520 roku arcybiskupstwo gnieźnieńskie zamieniło Sławno i w ten sposób przeszło w ręce prywatne. Według dokumentu erekcyjnego z 1521 roku, wieś Sławno niegdyś należało do arcybiskupa gnieźnieńskiego, później za Przywilejem Najjaśniejszego Augusta III Króla Polskiego otrzymało prawa miasta i należało do zamku gnieźnieńskiego prymasa. Następnie przekazane zostało księżom Jezuitom na oddane na fundusz, po tym przez tychże Jezuitów na dobra ziemskie zamienione.

W XVIII wieku Sławno wymieniane było jako miasto. Podobno w 1703 roku przybył do Sławna kat z Gniezna, który za swe usługi pobierał opłatę 24 zł polskie. W tym czasie należało do kasztelana gnieźnieńskiego Aleksandra Łubieńskiego, który wybudował na miejscu poprzedniego kościoła parafialnego nowy, drewniany w 1746 roku. Trzydzieści jeden lat później, w 1777 roku bracia Mikołaj i Teodor Węsierscy dobudowali do niego istniejącą do dziś murowaną kaplicę pod wezwaniem świętego Jana Nepomucena.Pod koniec XVIII wieku parafia liczyła 2102 dusze. W latach 1683-1708 należało ponad 30 miejscowości. W 1818 roku Sławno zmieniło właściciela. Od Aleksandra Łubieńskiego nabył majątek Józef Rzepecki, a następnie odsprzedał je Węsierskim, właścicielom klucza Zakrzewskiego, w którego skład wchodziło Zakrzewo, Gorzuchowo, Kamieniec, Imiołki i Czechy. W księdze wieczystej Sławna z datą 27.01.1840 r. zapisani są bracia Wojciech i Kazimierz Węsierscy. Po nich majątek przejął Albin Węsierski z żoną Ludwiką z Kwileckich. Po śmierci Albina w 1875 roku, Sławno dziedziczyła hrabina Józefina Węsierska przez okres 2 lat (1876-1878). Od niej nabył majątek wraz z całym kluczem zakrzewskim Wojciech Chełmicki. Po nim majątek odziedziczył syn Stanisław Chełmicki i Irena z Radońskich. Na kilka lat przed II wojną światową, około 1935 roku, sprzedał go Władysławowi Fenglerowi. Na początku 1939 roku majątek Sławno przejął Bank Rolny i dokonał jego parcelacji. Po wojnie przywrócony został stan posiadania z przed września 1939 roku, na rzecz nabywców gruntów z parcelacji majątku.

Koncert Grzegorza Kloca
Około godziny 20.30 rozpoczął się koncert. Grzegorz Kloc - wokalista, gitarzysta, kompozytor, producent muzyczny i działacz społeczny. Urodził się i wychował w Lublinie Najczęściej kojarzony z popularną w latach 90. grupą Sixteen i przebojami tj.: „Spadające myśli”, „Niezwyczajna miłość”, „Daj słowo”. Następnie występował z zespołem Seventeen. Właśnie z nim nagrał dwie płyty: Szalona (1999), Chłopak i Dziewczyna (2001). Był współpracownikiem wielu znanych polskich artystów. Jego piosenki śpiewała między innymi Maryla Rodowicz i Kaja Paschalska. Grał z Natalią Kukulską, Natalią Niemen oraz zespołem DAAB. Pracował jako sideman Anity Lipnickiej, Haliny Frąckowiak, grupy De Mono oraz Ryszarda Rynkowskiego. W 2011 roku Grzegorz nagrał solową płytę pt. „Na skrzydłach miłości” oraz najstarsza lista przebojów chrześcijańskich Muzyczne Dary. W 2013 roku wydał E-pkę „Rock&Gospel”. Utwory z E-pki dotarły do pierwszych miejsc na listach przebojów w całej Polsce i po 11 miesiącach od wyjścia e-pki ciągle są grane. W czerwcu ukarze się nowa płytę pt.: „Powrót Łazarza”. Singiel o tym samym tytule trafił niedawno do rozgłośni radiowych.

Po zakończonym koncercie, ksiądz proboszcz, Ryszard Gilas, podziękował artystom, a następnie odbyła się emisja półgodzinnego filmu, który pokrótce w bardzo ciekawy sposób opowiada o wszystkich 12 kościołach na szlaku. Przedstawione są w nim najciekawsze informacje dotyczące historii i architektury.

(af)