Kiszkowskie szlaki rowerowe otwarte!
Dodane przez admin dnia Październik 14 2014 18:00:00
Dwunastego października, ponad 120 osób „przetarło” nowo utworzony szlak rowerowy w gminie Kiszkowo. Rowerzyście przejechali ponad 27 km czerwonego szlaku. Start i zakończenie rajdu odbyły się w Izbie Pamięci i Tradycji Ziemi Kiszkowskiej w Łagiewnikach Kościelnych. Najmłodszą uczestniczką, która dzielnie przejechała całą trasę, była 5 letnia Zosia z Charzewa. Najstarszy uczestnik miał prawie 70 lat. W wydarzeniu tym uczestniczyli nie tylko mieszkańcy gminy. Wzięły w nim udział osoby ze Skoków, Kłecka, Swarzędza, Pobiedzisk, Gniezna. Była też grupa osób, która przyjechała rowerami aż z Poznania.
Treść rozszerzona
Wśród zaproszonych gości, byli m.in. Alina Kujawska – Matanda, członek Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego, Katarzyna Jórga, członek zarządu Stowarzyszenia Światowid i przedstawiciel Wielkopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego z Poznania Marek Szykor, który podarował najmłodszym uczestnikom kamizelki odblaskowe, samozaciskowe opaski odblaskowe, kalendarze rowerzysty oraz broszury „Bezpieczny spacer”. Nie zabrakło także radnych i sołtysów, a także dyrektorów szkół z terenu gminy.

Pieniądze na ten cel pozyskane zostały z budżetu gminy i z funduszy unijnych, za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Światowid”. Za uzyskane pieniądze, oznakowano trasy i wyposażono je w małą infrastrukturę turystyczną: postawiono 4 wiaty przystankowe, a w miejscowościach gdzie znajdują się dwory, parki lub grodziska postawiono tablice, na których znajduje się informacja o historii miejscowość i atrakcjach danej miejscowości.

Gmina Kiszkowo posiada duży potencjał turystyczny. Na jej terenie znajduje się Lednicki Park Krajobrazowy, Park Krajobrazowy Puszcza Zielonka, Obszary Natura 2000 „Dolina Małej Wełny pod Kiszkowem” oraz drugi obszar „Stawy Kiszkowskie”. Znajduje się ponad 50 pomników przyrody. Poza przyrodą posiada bogatą i długa historię. W jej granicach znajduje się 13 zespołów dworsko-parkowych oraz 3 grodziska wczesnośredniowieczne. Bardzo bogata jest architektura sakralna. W 4 parafiach znajduje się aż 6 kościołów w tym 3 drewniane, z początku XVIII wieku.

Nowo otwarte szlaki łącznie mają 70 km długości. Składa się z 3 pętli przy czym niektóre fragmenty będą się pokrywały: Szlak żółty (13,7 km) przebiega przez: Sławno, Kamionek, Imiołki, Pola Lednickie, Skrzetuszewo, Głębokie i Sławno; Szlak czerwony (27,3 km): Łagiewniki Kościelne, Myszki, Sławno, Głębokie, Berkowo, Charzewo, Węgorzewo, Brudzewko, Rybno Wielkie, Rybieniec, Olekszyn, Łagiewniki Kościelne; Szlak zielony (30,2 km): Kiszkowo, Łubowice, Rybno Wielkie, Brudzewko, Węgorzewo, Turostowo, Turostówko, Dąbrówka Kościelna, Darmoszewo, Łubowiczki, Kiszkowo.

Szlaki są tak poprowadzone, aby jak największa jego część przebiegała małymi nieznanymi polnymi drogami dzięki czemu podnoszą walory estetyczne i bezpieczeństwo podróżujących.

W ramach realizacji projektu, wydany został Informator turystyczny o gminie Kiszkowo, który otrzymał każdy uczestnik rajdu. W informatorze została zawarta trasa wyznaczonego szlaku rowerowego z jego bardzo dokładnymi opisami oraz pełnym opisem atrakcji znajdujących na nim. Poza tym opisane są kompleksowo pozostałe atrakcje gminy (obszary przyrodnicze, zabytki, dwory, kościoły, kaplice) oraz wszystkie inne szlaki przebiegające przez jej teren (rowerowe szlaki łącznikowe Pierścienia Rowerowego wokół Poznania, pieszy szlak „Papieski”, trasy nordic walking, Szlak Kościołów Drewnianych, Cysterski Szlak Rowerowy, ścieżka edukacyjna, szlak kajakowy, szlak Św. Jakuba).

Anna Frąckowiak